Wyszukiwarka

cement

 • Zdjęcie
 • Zdjęcie

CEMENT SUPER - CEMENTOWNIA "WARTA" DZIAŁOSZYN  

Cement wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R spełniający wymagania normy PN-EN 197-1, na paletach jednorazowych ofoliowanych.

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL)32,5R.

Cechy charakterystyczne:
Bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania; 
Wydłużony czas wiązania; 
Niski skurcz; 
Umiarkowane ciepło hydratacji; 
Dobra urabialność; 
Wysoka odporność na korozję chemiczną.

cena 480 zł/tona odbiór osobisty lub możliwy transport.

 

CEMENT AS - CEMENTOWNIA "WARTA" DZIAŁOSZYN 

Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 42,5 N-NA spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2012, na paletach jednorazowych ofoliowanych.


Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     wysoka wytrzymałość normowa
 •     wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia betonu
 •     niska zawartość alkaliów
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     bardzo dobra przyczepność do podłoża
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     możliwość stosowania w obniżonym zakresie temperatur
 •     niski skurcz zapraw
 •     jasna barwa


Zastosowanie:

 •     beton towarowy klas C 16/20-C45/55
 •     beton wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 •     beton konstrukcyjny
 •     beton narażony na agresję chemiczną
 •     beton posadzkowy
 •     beton komórkowy
 •     beton samozagęszczalny SCC
 •     beton i zaprawy barwione
 •     zaprawy murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe
 •     konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach normalnych, obniżonej lub podwyższonej temperatury
 •     galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, itp.)

 

Cement portlandzki żużlowy AS CEM II/A-S 42,5 N-NA oferowany jest przez Cementownię Warta w workach papierowych (z wkładką foliową)

25 kilogramowych na paletach foliowanych.

Cena 500 zł/tona odbiór osobisty lub możliwy transport.

regulamin